Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji...

Informacja o wyborze oferty - dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie z siedzibą w Łuszczowie Drugim 102, 20-258 Lublin

Informacja o wyborze oferty - dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie z siedzibą w Łuszczowie Drugim 102, 20-258...

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie z...

Informacja o wyborze oferty

Działając na podstawie Zarządzenia nr 11.2017 Wójta Gminy Wólka z dnia 7 lutego 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych nie przekraczających 30.000 EURO w Urzędzie Gminy Wólka Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zamówienia...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka

Wólka, dnia 22-05-2017r. Numer sprawy: RI.271.1.24.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka