Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Zaproszenie do złożenia oferty na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy Opis przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania: - planowana ilość paliwa przez 12 miesięcy: ON około 16000L, E95 około 3500L. (maksymalna łączna wartość zakupionego paliwa nie może przekroczyć 129

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej z oddziałami gimnazjalnymi w Pliszczynie w roku szkolnym 2017-2018.

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, NIP: 713-287-29-53, REGON: 431020150 zaprasza do składania ofert na dowóz do Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej z oddziałami gimnazjalnymi w Pliszczynie w okresie od 1 stycznia 2018r. do 22 czerwca 2018r. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia...