Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Wólka, dnia 29-03-2018r. Numer sprawy: RI.271.1.12.2018.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Działając na podstawie Zarządzenia nr 11.

Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Zaproszenie do złożenia oferty na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy Opis przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania: - planowana ilość paliwa przez 12 miesięcy: ON około 16000L, E95 około 3500L. (maksymalna łączna wartość zakupionego paliwa nie może przekroczyć 129