Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

Zamawiający informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku nastąpiła ocena ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" dla : Szkoły Podstawowej w Pliszczynie, Kolonia...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych w Gminie Wólka w roku szkolnym 2018/2019

Jakubowice Murowane 2018-08-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych w Gminie Wólka w roku szkolnym 2018/2019 LP Nazwa firmy Kwota oferty

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej z oddziałami gimnazjalnymi w Pliszczynie w roku szkolnym 2018-2019

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, NIP: 713-287-29-53, REGON: 431020150 zaprasza do składania ofert na dowóz do Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej z oddziałami gimnazjalnymi w Pliszczynie w okresie od 1 września 2018r. do 19 czerwca 2019r. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia...