Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej z oddziałami gimnazjalnymi w Pliszczynie w roku szkolnym 2018-2019

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, NIP: 713-287-29-53, REGON: 431020150 zaprasza do składania ofert na dowóz do Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej z oddziałami gimnazjalnymi w Pliszczynie w okresie od 1 września 2018r. do 19 czerwca 2019r. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia...

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, NIP: 713-287-29-53, REGON: 431020150 zaprasza do składania ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół i placówek specjalnych na terenie Lublina

Zapraszamy do złożenia oferty na: Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wólka.

Zamawiający informuje, że w zaproszeniu do złożenia oferty wprowadza się następujące zmiany: Punkt II podpunkt 2 litera c otrzymuje brzmienie „sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej w postaci kart adresowych dla obiektów włączonych do gminnej ewidencji zabytków, wg wzoru kart adresowych wprowadzonych rozporządzeniem...