Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Zaproszenie do złożenia oferty na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy Opis przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania: - planowana ilość paliwa przez 12 miesięcy: ON około 22000L, E95 około 3500L. (maksymalna łączna wartość zakupionego paliwa nie może przekroczyć 125

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Jakubowice Murowane, 15.03.2017 r. Dot. złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym W związku z pytaniem zadanym przez jednego z potencjalnych wykonawców zamówienia Gmina Wólka informuje: Zmienia się załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Zestawienie ilościowo-wartościowe. W...