Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty

Działając na podstawie Zarządzenia nr 11.2017 Wójta Gminy Wólka z dnia 7 lutego 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych nie przekraczających 30.000 EURO w Urzędzie Gminy Wólka Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zamówienia...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka

Wólka, dnia 22-05-2017r. Numer sprawy: RI.271.1.24.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka

Wólka, 11 maja 2017 20-258 Lublin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nazwa zadania: Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka I. Tryb postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Wólka, dnia 29-03-2017r. Numer sprawy: RI.271.1.16.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Działając na podstawie Zarządzenia nr 11.

Odpowiedź na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Jakubowice Murowane, 24-03-2017r. RI.271.1.16.2017.TM Odpowiedź na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys euro. Dotyczy: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Zamawiający informuje, że dnia 23-03

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Jakubowice Murowane, 20.03.2017 r. Dot. złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym W związku z pytaniem zadanym przez jednego z potencjalnych wykonawców zamówienia Gmina Wólka informuje: Pytanie nr 1: