Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Wólka, dnia 04-04-2016 r. Numer sprawy: RI.271.1.12.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Działając na podstawie Zarządzenia nr 2.

Zaproszenie do złożenia oferty na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Zaproszenie do złożenia oferty na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy Opis przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania: - planowana ilość paliwa przez 12 miesięcy: ON około 22000L, E95 około 3000L. (maksymalna łączna wartość zakupionego paliwa nie może przekroczyć 125