Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, NIP: 713-287-29-53, REGON: 431020150 zaprasza do składania ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół i placówek specjalnych na terenie Lublina Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: d

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie w roku szkolnym 2020-2021

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, NIP: 713-287-29-53, REGON: 431020150 zaprasza do składania ofert na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie w okresie od 1 wrze