Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

Zamawiający informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku nastąpiła ocena ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" dla : Szkoły Podstawowej w Pliszczynie, Kolonia...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych w Gminie Wólka w roku szkolnym 2018/2019

Jakubowice Murowane 2018-08-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych w Gminie Wólka w roku szkolnym 2018/2019 LP Nazwa firmy Kwota oferty