Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz do szkół dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w okresie od 01.01.2017r do 23.06.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz do szkół dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w okresie od 01.01.2017r do 23.06.2017r. LP Nazwa firmy Kwota oferty 4.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Wólka, dnia 04-04-2016 r. Numer sprawy: RI.271.1.12.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Działając na podstawie Zarządzenia nr 2.