Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa drogi gminnej nr 106055L w miejscowości Pliszczyn – zamówienie uzupełniające

 Wólka, dnia 27 listopada 2009

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/19/2009.

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 106055L w miejscowości Pliszczyn – zamówienie uzupełniające.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego uzupełniającego pod nazwą:

 Przebudowa drogi gminnej nr 106055L w miejscowości Pliszczyn

– zamówienie uzupełniające

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Spółka z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

 

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Spółka z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

 

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2009 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2423
27 listopada 2009 13:46 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.