Przetargi

Przebudowa drogi gminnej nr 106113L w miejscowości Łuszczów Pierwszy – przedłużenie odcinka od km 0+530 do km 0+633,13

 Wólka, dnia 24 listopada 2009

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/18/2009.

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 106113L w miejscowości Łuszczów Pierwszy – przedłużenie odcinka od km 0+530 do km 0+633,13

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego uzupełniającego pod nazwą:

 Przebudowa drogi gminnej nr 106113L w miejscowości Łuszczów Pierwszy – przedłużenie odcinka od km 0+530 do km 0+633,13

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 

 

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2009 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2339
24 listopada 2009 13:13 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
24 listopada 2009 13:06 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.