Przetargi

Informajca o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie projektu budowlanego budowy dróg gminnych w miejscowości Turka osiedle Borek tj. drogi ul. Jesionowa ul. Grabowa, ul. Jagodowa, ul. Jeżynowa, ul. Jaśminowa, ul. Konwaliowa, ul. Wiązowa, ul. Olchowa, ul. Poziomkowa, ul. Akacjowa, ul. Wrzosowa, ul. Malinowa, ul. Lipowa i ul. Jaworowa

 Wólka, dnia 30 października 2009

 

 

 INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/17/2009.

Nazwa zadania:  wykonanie projektu budowlanego budowy dróg gminnych w miejscowości Turka osiedle Borek tj. drogi ul. Jesionowa ul. Grabowa, ul. Jagodowa, ul. Jeżynowa, ul. Jaśminowa, ul. Konwaliowa, ul. Wiązowa, ul. Olchowa, ul. Poziomkowa, ul. Akacjowa, ul. Wrzosowa, ul. Malinowa, ul. Lipowa i ul. Jaworowa

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej reki dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 wykonanie projektu budowlanego budowy dróg gminnych w miejscowości Turka osiedle Borek tj. drogi ul. Jesionowa ul. Grabowa, ul. Jagodowa, ul. Jeżynowa, ul. Jaśminowa, ul. Konwaliowa, ul. Wiązowa, ul. Olchowa, ul. Poziomkowa, ul. Akacjowa, ul. Wrzosowa, ul. Malinowa, ul. Lipowa i ul. Jaworowa

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 D R O G O W I E C Biuro Usług Projektowych

21-003 Ciecierzyn, Dys 302D

 

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

D R O G O W I E C Biuro Usług Projektowych

21-003 Ciecierzyn, Dys 302D

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2009 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2690
30 października 2009 15:08 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.