Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Drugi na działce nr 920 i 903 i drogi nr 106095L w miejscowości Rudnik na działce nr 402 odcinek 300m

 Wólka, dnia 7 października 2009

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/14/2009.

Nazwa zadania:  Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Drugi na działce nr 920 i 903 i drogi nr 106095L w miejscowości Rudnik na działce nr 402 odcinek 300m

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Drugi na działce nr 920 i 903 i drogi nr 106095L w miejscowości Rudnik na działce nr 402 odcinek 300m

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

STRABAG Sp. z o.o.

03-472 Warszawa, ul. B.Brechta 7

92,66

2

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2009 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1917
07 października 2009 12:57 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.