Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu na Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010 - drugi przetarg

 Wólka, dnia 23 września 2009

 

 

 INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/12/2009.

Nazwa zadania:  Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010 - drugi przetarg

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010
- drugi przetarg

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

MADRBUD Marek i Ewa Konowałek

Janowice 89, 21-007 Mełgiew

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza pod względem ceny i bezpieczeństwa autobusów, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x80

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium bezpieczeństwa autobusów

Razem punktów

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD S.A.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1

72,54

20

92,54

2

MADRBUD Marek i Ewa Konowałek

Janowice 89, 21-007 Mełgiew

80

20

100

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2009 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2064
23 września 2009 15:13 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.