Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010

 Wólka, 19 sierpnia 2009

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/11/2009.

Nazwa zadania:  Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD S.A.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Usługi TransportoweGorzel Gabriel

21-040 Świdnik, Kazimierzówka 97

58,98

2

Przewozowa Spółka Cywilna PISKORSCY Radosław, Ryszard, Dariusz Piskorscy

20-734 Lublin, ul. Pawła Parady 14

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD S.A.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2009 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2229
19 sierpnia 2009 14:46 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.