Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Turce

 Wólka, 12 sierpnia 2009

 

 

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/10/2009.

Nazwa zadania:  Remont budynku Szkoły Podstawowej w Turce

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Turce

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-TEAM Stanisław Burak

20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 131/66

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 11.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-TEAM Stanisław Burak

20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 131/66

100

2

MARTEN-BUD Marcin Baszczuk

20-474 Lublin, ul. Smoluchowskiego 7

78,01

3

POLEKSBUD-TRADE Sp. z o.o.

20-151 Lublin, ul. Stefczyka 36

62,91

4

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie

20-151 Lublin,  ul. Stefczyka 3

70,78

5

BUDEXPOL A.Bukowski, K.Wójcik Sp. j.

21-040 Świdnik, Kalinówka 165

61,60

6

Tecop Sp. z o.o

20-365 Lublin, ul. Długa 99

74,26

7

ATUT Ryszard Wójcik

20-469 Lublin, ul. Budowlana 6

61,06

8

KRYSMARK Sp. j. Anna i Krzysztof Firysiuk

20-510 Lublin, ul. Lipska 7

63,45

9

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano Handlowe FEST-BUD Robert Gumiela

23-213 Zakrzówek, Rudnik Drugi 103

65,39

10

Firma Usługowo Handlowa NEK S.C.

20-315 Lublin, al. Witosa 3

59,55

11

TOKBUD Tomasz Karaś

21-040 Świdnik, ul. Kruczkowskiego 42

82,07

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2009 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2483
13 sierpnia 2009 15:04 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
13 sierpnia 2009 15:03 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.