Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi gminnej nr 107371L w miejscowości Turka - przedłużenie odcinka (zamówienie uzupełniające).

 Wólka, 8 maja 2009

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/09/2009.

Nazwa zadania:  Budowa drogi gminnej nr 107371L w miejscowości Turka - przedłużenie odcinka (zamówienie uzupełniające).

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki  dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa drogi gminnej nr 107371L w miejscowości Turka - przedłużenie odcinka (zamówienie uzupełniające).

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

Uzasadnienie wyboru: Oferta jedyna, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2009 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2784
08 maja 2009 13:13 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.