Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Pliszczyn odcinek 671,43m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

 Wólka, 30 kwietnia 2009

ZP 341/08-6/2009

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/08/2009.

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Pliszczyn odcinek 671,43m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Przebudowa drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Pliszczyn odcinek 671,43m
- zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

100

2

STRABAG Sp. z o.o.

03-472 Warszawa, ul. B.Brechta 7

98,61

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Kolejowa 28

79,25

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2009 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3280
30 kwietnia 2009 14:11 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.