Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564 w miejscowości Sobianowice

 Wólka, 10 kwietnia 2009

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/07/2009.

Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564 w miejscowości Sobianowice

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564 w miejscowości Sobianowice

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski

ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 12.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

85,37

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

EL-TEAM Stanisław Burak

20-470 Lublin

ul. Nałkowskich 131/66

oferta odrzucona

3

Teger S.C. S.Gersztyn M.Roś M.Roś

ul. Budowlanych 10,

39-400 Tarnobrzeg

97,16

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELPIE Sp.z o.o.

ul. Inżynierska 3, 20-950 Lublin

91,86

5

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN Waldemar Zaniuk

21-040 Świdnik, Kalinówka 138C

(ul. Zimna 15, 20-204 Lublin)

91,47

6

ZELKOR Sp.z o.o.

22-300 Krasnystaw, ul. Rejowiecka 5

80,24

7

Przedsiębiorstwo Usługowe

Leszek Sokołowski

ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

100,00

8

INST-EL J.A.Chancewicz Sp. j.

16-100 Sokółka, ul. Kryńska 57A

wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

9

Firma KOWALCZYK

Zygmunt Kowalczyk

ul. Długa 97, 20-365 Lublin

80,64

10

MULTIMEL Dariusz Gałan

22-170 Rejowiec Fabryczny,

ul. Chełmska 9A

85,59

11

BYCHOWO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Witold Zgubiński

20-315 Lublin, ul. Witosa 16B

81,05

12

Telektrim Spółka Akcyjna

ul. Chemiczna 15, 22-100 Chełm

74,22

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2009 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3618
10 kwietnia 2009 12:13 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
10 kwietnia 2009 12:10 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.