Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa oświetlenia drogi gminnej przez wieś Rudnik działka nr 119 od stacji Rudnik Kol-2

 Wólka, 3 września 2008

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/24/2008.

Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia drogi gminnej przez wieś Rudnik działka nr 119 od stacji Rudnik Kol-2

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa oświetlenia drogi gminnej przez wieś Rudnik działka nr 119 od stacji Rudnik Kol-2

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Teger S.C. S.Gersztyn M.Roś M.Roś

ul. Budowlanych 10, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

S-BUD M.Sarnecki A.Strawa S.C.

ul. Targowa 19, 21-040 Świdnik

86,10

2

Zakład Robót Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski

20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33

93,69

3

Teger S.C. S.Gersztyn M.Roś M.Roś

ul. Budowlanych 10, 39-400 Tarnobrzeg

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2008 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 5088
04 września 2008 15:01 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.