Przetargi

Informacja o wyborze oferty - Budowa kompleksu boisk ,,Moje Boisko- Orlik 2012,, w Turce os. Borek

 Wólka, 3 września 2008

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/22/2008.

Nazwa zadania:  Budowa kompleksu boisk ,,Moje Boisko- Orlik 2012,, w Turce os. Borek

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa kompleksu boisk ,,Moje Boisko- Orlik 2012,, w Turce os. Borek

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PAREXBUD Sp. z o.o., 

20-701 Lublin ul. Nałęczowska 24

MASTERS Sp. z o.o., 70-383 Szczecin ul. Mickiewicza 21

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Kryteriami oceny były: cena 80% i jakość nawierzchni sztuczna trawa 20%

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x80

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium jakości sztucznej trawy

Razem

1

Panpro Sport Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna

04-190 Warszawa ul. Jubilerska 8

66,53

20

86,53

2

Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Flisbud Stanisław Flis, FLIS Marcin Flis, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TERMOCHEM Sp. z o.o.

23-300 Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, 23-300 Janów Lubelski ul. Ochotników Wegierskich 1A/123, 24-110 Puławy Al. 1000-lecia P.P. 13

70,95

20

90,95

3

Konsorcjum Firm: Budexpol A. Bukowski K. Wójcik Sp. jawna Media Stadion Sp. z o.o.

21-040 Świdnik Kalinówka 165, 71-010 Szczecin ul. Białowieska 2

71,34

20

91,34

4

Konsorcjum Firm: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe PAREXBUD Sp. z o.o.,  MASTERS Sp. z o.o.

20-701 Lublin ul. Nałęczowska 24, 70-383 Szczecin ul. Mickiewicza 21

80

20

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2008 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 5384
03 września 2008 15:31 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
03 września 2008 15:28 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.