Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 106113L w miejscowości Łuszczów Pierwszy - odcinek 530m

 Wólka, 2 września 2008

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/23/2008.

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 106113L w miejscowości Łuszczów Pierwszy - odcinek 530m

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Przebudowa drogi gminnej nr 106113L w miejscowości Łuszczów Pierwszy - odcinek 530m

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

99,21

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

100

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. B.Brechta 7, 03-472 Warszawa

72,31

4

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

90,02

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2008 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 4860
02 września 2008 15:08 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.