Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 82 na ulicę Bukową, budowa ulicy Brzozowej i chodnika przy ul. Dębowej w osiedlu Borek w miejscowości Turka

 Wólka, 28 sierpnia 2008

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/19/2008.

Nazwa zadania:  Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 82 na ulicę Bukową, budowa ulicy Brzozowej i chodnika przy ul. Dębowej w osiedlu Borek w miejscowości Turka

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 82 na ulicę Bukową, budowa ulicy Brzozowej i chodnika przy ul. Dębowej w osiedlu Borek w miejscowości Turka

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. B.Brechta 7, 03-472 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

94,3

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. B.Brechta 7, 03-472 Warszawa

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2008 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 4979
28 sierpnia 2008 15:14 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.