Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn -odcinek 336,9m

 Wólka, 27 sierpnia 2008

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/21/2008.

Nazwa zadania:  Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn -odcinek 336,9m

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn -odcinek 336,9m

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

KOROBUD Małgorzata Grzeszczak

ul. 1-go Maja 69/4, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

KOROBUD Małgorzata Grzeszczak

ul. 1-go Maja 69/4, 21-100 Lubartów

100

2

Zakład Usługowo-Handlowy EXAM Marek Suszek

20-138 Lublin ul. Modrzewiowa 50

79,72

3

ZOSTA Zakład Usług Drogowych Stanisław Kępka

20-576 Lublin ul. Bursztynowa 14/7

82,89

 


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2008 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 5076
28 sierpnia 2008 09:09 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
28 sierpnia 2008 09:08 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.