Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2008-2009

Wólka, 20 sierpnia 2008

 

 ZAWIADOMIENIE

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/20/2008.

Nazwa zadania:  Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2008-2009

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2008-2009

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

USŁUGI TRANSPORTOWE Radosław Piskorski

ul. Partyzancka 130, 21-140 Michów

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Spółdzielnia Pracy Transportowo-Spedycyjna TRANSPED w Lublinie

Al. Spółdzielczości Pracy 47, 20-950 Lublin

70,76

2

Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD S.A.

ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin

71,34

3

MADRBUD Marek i Ewa Konowałek

Janowice 89, 21-007 Mełgiew

wykonawca wykluczony

4

USŁUGI TRANSPORTOWE Radosław Piskorski

ul. Partyzancka 130, 21-140 Michów

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2008 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 5104
20 sierpnia 2008 14:34 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.