Przetargi

Odpowiedź na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Przetarg nieograniczony na Budowę kompleksu boisk ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Turce os. Borek.

Wólka, 18 sierpnia 2008

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przetarg nieograniczony na Budowę kompleksu boisk ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Turce os. Borek.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawcę dnia 12-08-2008, Zamawiający informuje:

 

Pytanie: Dokumenty, jakimi w programie ,,Moje Boisko- Orlik 2012” muszą się charakteryzować oferowane nawierzchnie to

- dla trawy syntetycznej:

·         Certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

·         Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

·         Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

·         Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

  • Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

- oraz dla poliuretanu:

·         Badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

·         Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

·         Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

·         Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie.

 

Czy wyżej wymienione dokumenty w celu weryfikacji jakości oferowanych nawierzchni należy dołączyć do oferty?

 

Odpowiedź: Tak. Dokumenty żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (str. 8)  w wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych należy dołączyć do oferty.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2008 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 4764
18 sierpnia 2008 09:27 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.