Przetargi

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedszkole 5-godzinne w Turce – dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej

 Wólka, 27 czerwca 2008

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/09/2008.

Nazwa zadania:  Przedszkole 5-godzinne w Turce – dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Przedszkole 5-godzinne w Turce – dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej.

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Tecop Sp. z o.o

20-365 Lublin, ul. Długa 99

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych S.A.

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

Oferta odrzucona

2

Tecop Sp. z o.o

20-365 Lublin, ul. Długa 99

100

3

Inbud Sp. J. M.Rybak R.Rybak

20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 11

94,75

4

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie

20-151 Lublin,  ul. Stefczyka 3

92,88

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2008 08:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3738
27 czerwca 2008 08:06 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.