Przetargi

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 107376 i dróg dojazdowych położonych na działkach nr 407 i nr 175 w miejscowości Świdniczek - ogółem 870m

Wólka, 12 czerwca 2008

 

 ZAWIADOMIENIE

 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/11/2008.

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 107376 i dróg dojazdowych położonych na działkach nr 407 i nr 175 w miejscowości Świdniczek - ogółem 870m

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Przebudowa drogi gminnej nr 107376 i dróg dojazdowych położonych na działkach nr 407 i nr 175 w miejscowości Świdniczek - ogółem 870m

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100pkt

/(Oferta badana)

1

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

100

2

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

81,93

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2008 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3614
12 czerwca 2008 15:01 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
12 czerwca 2008 14:59 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.