Przetargi

Informacja o wyborze oferty - Przedszkole 5-godzinne w Turce – dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej.

 Wólka, 3 czerwca 2008

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/09/2008.

Nazwa zadania:  Przedszkole 5-godzinne w Turce – dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Przedszkole 5-godzinne w Turce – dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej.

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie

20-151 Lublin,  ul. Stefczyka 3

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/(Oferta badana)

1

Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych S.A.

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

oferta odrzucona

2

Tecop Sp. z o.o

20-365 Lublin, ul. Długa 99

oferta odrzucona

3

Inbud Sp. J. M.Rybak R.Rybak

20-481 Lublin

oferta odrzucona

4

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie

20-151 Lublin,  ul. Stefczyka 3

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2008 16:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 4188
03 czerwca 2008 16:35 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.