Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 106110L w Bystrzycy odcinek 279,21m

 Wólka, 27 maja 2008

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/10/2008.

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 106110L w Bystrzycy odcinek 279,21m

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Przebudowa drogi gminnej nr 106110L w Bystrzycy odcinek 279,21m

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100pkt

/(Oferta badana)

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

100

2

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski

20-711 Lublin, ul. Tatiany 4

75,57

3

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

78,57

4

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

86,29

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2008 17:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3520
27 maja 2008 17:10 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.