Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 106109L w miejscowości Łuszczów Drugi – dokończenie

 Wólka, 26 maja 2008

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/08/2008.

Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 106109L w miejscowości Łuszczów Drugi – dokończenie

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 106109L w miejscowości Łuszczów Drugi – dokończenie

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiebiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski

ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 7.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100pkt

/(Oferta badana)

1

Elektro-Spark Sp. z o.o.

ul. Energetyków 15, 20-468 Lublin

66,83

2

Teger S.C. S.Gersztyn M.Roś M.Roś

ul. Budowlanych 10, 39-400 Tarnobrzeg

84,95

3

Przedsiebiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski

ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

100

4

PKP ENERGETYKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Zakład Lubelski

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Lubelski ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

97,75

5

Telektrim Spółka Akcyjna

ul. Chemiczna 15, 22-100 Chełm

80,56

6

Firma Kowalczyk Zygmunt Kowalczyk

ul. Długa 97, 20-265 Lublin

75,74

7

Firma Wielobranżowa ElektromontażStanisław Studnicki

ul. Modrzewiowa 14, 23-400 Biłgoraj

84,75

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2008 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3817
27 maja 2008 13:37 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.