Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

Jakubowice Murowane, 19-04-2018r.

Numer sprawy: RI.271.8.2018.MS

 

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Wólka jako Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje.

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 405.400,00 zł.

Informacje o złożonych ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Brutto

(zł)

Okres dodatkowej

gwarancji

Termin naprawy

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

[dni]

1

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

524.041,50

36

1

30

30

2

13p Grzegorz Kociumbas

ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław

408.599,69

36

5

30

30

3

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. POW 25,
90-248 Łódź

340.359,00

12

14

30

30

4

ABC Szkoły Sławomir Śliwek

ul. Bogusława 17
80-209 Chwaszczyno

468.925,50

12

14

30

30

5

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7
48-300 Nysa

423.180,65

36

14

30

30

6

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

ul. Łęczyńska 37
20-309 Lublin

435.718,72

12

3

30

30

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2018 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Suchodolski
Ilość wyświetleń: 689
19 kwietnia 2018 14:30 (Michał Suchodolski) - Opublikowanie dokumentu.
19 kwietnia 2018 14:29 (Michał Suchodolski) - Dodanie załącznika [informacje_publikowane_po_otwarciu_ofert__wyposazenie_pracowni_przyro dniczej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 kwietnia 2018 14:27 (Michał Suchodolski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)