Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci)

 Wólka, dnia 18-04-2018 r.

Numer sprawy: RI.271.7.2018

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci  (przetarg trzeci).

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi
gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci  (przetarg trzeci).

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

BUDMAXX P.U. ŁUKASZ MARKIEWICZ

ul. Sasankowa, nr 3/ 34, 20-537 Lublin

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi

 

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x60%

+ (punkty za gwarancję)x40%

1

BUDMAXX P.U. ŁUKASZ MARKIEWICZ

ul. Sasankowa, nr 3/ 34, 20-537 Lublin

93,75

100

96,25

2

"MASTER" KRZYSZTOF GUZ

Krężnica Jara 444, 20-515 Lublin

100

0

60

3

Emil Majewski

ul. Solna 5/15, 20-021 Lublin

77,92

100

86,75

 Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2018 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 671
18 kwietnia 2018 15:08 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
18 kwietnia 2018 15:03 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [wybor_oferty__kanaliazacja_etap_3__www.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 kwietnia 2018 15:03 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)