Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci)

Jakubowice Murowane, 06-04-2018r.

Numer sprawy: RI.271.6.2018.TM

 

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy)
- etap trzeci (przetarg trzeci)”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 304.542,89zł.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania do

Okres gwarancji i rękojmi

[miesięcy]

Termin płatności

[dni]

1

BUDMAXX P.U. ŁUKASZ MARKIEWICZ

ul. Sasankowa, nr 3/ 34, 20-537 Lublin

393 600,00 zł

28-09-2018

72

30

2

"MASTER" KRZYSZTOF GUZ

Krężnica Jara 444,

20-515 Lublin

369 000,00 zł

28-09-2018

60

30

3

Emil Majewski

ul. Solna 5/15,
20-021 Lublin

473 550,00 zł

28-09-2018

72

30

 

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2018 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 741
06 kwietnia 2018 13:22 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
06 kwietnia 2018 13:20 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [informacje_z_otwarcia_ofert__kanalizacja_sd2_etap_3_trzeci_przetarg.p df] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 kwietnia 2018 13:19 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)