Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - cz.1 i cz.3

 Wólka, dnia 28-11-2017 r.

Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaZimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - cz.1 i cz.3.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach
2017-2018 i 2018-2019
- część 1 (rejon I miejscowości: Bystrzyca, Sobianowice)”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Marta Książek-Kołodziejczyk F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3, 21-040 Świdnik

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert dla tej części zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla części pierwszej zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny (C)

 

Liczba pkt w kryterium termin płatności

(T)

Liczba pkt w kryterium monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach odśnieżania (M)

Liczba pkt w kryterium czas reakcji w okresie podwyższonej gotowości (R)

Łączna liczba punktów

 

Cx60%+Tx30% +Mx5%+Rx5%

1

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

-

-

-

-

-

2

Marta Książek-Kołodziejczyk

F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3,

21-040 Świdnik

100

100

100

75

98,75

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach
2017-2018 i 2018-2019
- część 3 (rejon III miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik)”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Marta Książek-Kołodziejczyk F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3, 21-040 Świdnik

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert dla tej części zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla części trzeciej zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny (C)

 

Liczba pkt w kryterium termin płatności

(T)

Liczba pkt w kryterium monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach odśnieżania (M)

Liczba pkt w kryterium czas reakcji w okresie podwyższonej gotowości (R)

Łączna liczba punktów

 

Cx60%+Tx30% +Mx5%+Rx5%

1

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

-

-

-

-

-

2

Marta Książek-Kołodziejczyk

F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3,

21-040 Świdnik

100

100

100

75

98,75

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2017 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 851
28 listopada 2017 14:45 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
28 listopada 2017 14:43 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [inf_o_wyborze_oferty__na_strone_odsniezanie_rej_1_i_3.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 listopada 2017 14:42 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)