Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA nr 2, 4, 5 - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Wólka, 20-11-2015r.

Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM

 

INFORMACJAO UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018  i 2018-2019

- część 2 (rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi),

- część 4 (rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, część Długiego   i Biskupia-Kolonii),

- część 5 (rejon V - miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy i Drugi, Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały, Biskupie-Kolonia, Świdniczek, Wólka, Jakubowice Murowane)

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019” - w częściach nr 2, nr 4, nr 5 w oparciu o  art. 93 ust. 1 pkt 1) i ust. 2  Prawa zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części - rejonów odśnieżania. Dla części numer:

- 2 (rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi),

- 4 (rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, część Długiego i Biskupia-Kolonii),

- 5 (rejon V - miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy i Drugi, Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały, Biskupie-Kolonia, Świdniczek, Wólka, Jakubowice Murowane)

- nie złożono żadnej oferty.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w częściach, dla których  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Podstawa prawna:

Art.. 93 ust. 1 pkt 1), ust. 2, ust. 3,  Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2017 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 715
20 listopada 2017 14:07 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
20 listopada 2017 14:07 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
17 listopada 2017 12:45 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)