Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

 Wólka, dnia 15-11-2017 r.

Numer sprawy: RI.271.11.2017.TM

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019.

 

Część pierwsza zamówienia

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019
- część 1, rejon pierwszy

(sołectwa: Biskupie-Kolonia, Długie, Jakubowice Murowane, Kolonia Świdnik Mały, Łuszczów Drugi, Łuszczów Pierwszy, Świdniczek, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Mały, Turka, Turka - os. Borek, Wólka oraz  PSZOK)

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

21-020 Milejów, ul. Bukowa 12

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla części 1 zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium

dodatkowe nieodpłatne usługi

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x60%

+ (punkty za dodatkowe nieodpłatne usługi)x40%

1

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6

72,59

100

83,55

2

Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

21-020 Milejów, ul. Bukowa 12

100

100

100

3

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19c

72,75

100

83,65

4

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

21-143 Abramów, Wielkie 90

90,87

100

94,52

 

 

Część druga zamówienia

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

 - część 2, rejon drugi
(sołectwa: Bystrzyca, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Pliszczyn, Rudnik, Sobianowice)

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

21-020 Milejów, ul. Bukowa 12

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla częsci2 zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium

dodatkowe nieodpłatne usługi

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x60%

+ (punkty za dodatkowe nieodpłatne usługi)x40%

1

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6

78,7

100

87,22

2

Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

21-020 Milejów, ul. Bukowa 12

100

100

100

3

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19c

71,51

100

82,90

4

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

21-143 Abramów, Wielkie 90

90,96

100

94,57

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2017 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 952
15 listopada 2017 15:27 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
15 listopada 2017 15:27 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [inf_o_wyborze_oferty__www.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 listopada 2017 15:21 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)