Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Jakubowice Murowane, 14-11-2017r.

Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje.

Część pierwsza zamówienia - rejon I - miejscowości: Bystrzyca, Sobianowice

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 78 893,76 zł brutto.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Termin płatności

Monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach

Czas reakcji

w okresie podwyższonej gotowości

1

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

94 631,00 zł

30-04-2019

30 dni

NIE

0min.

2

Marta Książek-Kołodziejczyk F. U. H  DAR-MA

Franciszków, 

ul. Pogodna 3,

21-040 Świdnik

130 204,80 zł

30-04-2019

30 dni

TAK

45min.

 

Część druga zamówienia - rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi,

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 63 252,09 zł brutto.
Nie złożono żadnej oferty na tą część zamówienia.

 

 

 

Część trzecia zamówienia - rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 110 487,07 zł brutto.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Termin płatności

Monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach

Czas reakcji

w okresie podwyższonej gotowości

1

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

130 490,00 zł

30-04-2019

30 dni

NIE

0min.

2

Marta Książek-Kołodziejczyk F. U. H  DAR-MA

Franciszków, 

ul. Pogodna 3,

21-040 Świdnik

188 790,00 zł

30-04-2019

30 dni

TAK

45min.

 

Część czwarta zamówienia - rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, część Długiego i Biskupia-Kolonii,

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 99 762,96 zł brutto.
Nie złożono żadnej oferty na tą część zamówienia.

 

Część piąta zamówienia - rejon V - miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy i Drugi, Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały, Biskupie-Kolonia, Świdniczek, Wólka, Jakubowice Murowane,

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 61 589,31 zł brutto.
Nie złożono żadnej oferty na tą część zamówienia.

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2017 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 797
14 listopada 2017 15:09 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
14 listopada 2017 15:07 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
14 listopada 2017 15:03 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [informacje_z_otwarcia__odsniezanie_20172019.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)