Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

Jakubowice Murowane, 06-11-2017r.

Numer sprawy: RI.271.11.2017.TM

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje.

Część pierwsza zamówienia - rejon pierwszy

(sołectwa: Biskupie-Kolonia, Długie, Jakubowice Murowane, Kolonia Świdnik Mały, Łuszczów Drugi, Łuszczów Pierwszy, Świdniczek, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Mały, Turka, Turka - os. Borek, Wólka oraz  PSZOK)

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.855.726,00 zł brutto.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Termin płatności

Monitoring pojazdów

Dodatkowy odbiór popiołu

Dodatkowy odbiór wielkoga-barytowych

1

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

20-479 Lublin,

ul. Ciepłownicza 6

   2 416 485,00 zł

31-12-2019

30 dni

TAK

4

2

2

Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

21-020 Milejów,

ul. Bukowa 12

   1 754 032,50 zł

31-12-2019

30 dni

TAK

4

2

3

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

19-300 Ełk,

ul. Sikorskiego 19c

   2 410 978,50 zł

31-12-2019

30 dni

TAK

4

2

4

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

21-143 Abramów, Wielkie 90

   1 932 230,25 zł

31-12-2019

30 dni

TAK

4

2

 

 

Część druga zamówienia - rejon drugi

(sołectwa: Bystrzyca, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Pliszczyn, Rudnik, Sobianowice)

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 523.399,00 zł brutto.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Termin płatności

Monitoring pojazdów

Dodatkowy odbiór popiołu

Dodatkowy odbiór wielkoga-barytowych

1

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

20-479 Lublin,

ul. Ciepłownicza 6

630 031,75 zł

31-12-2019

30 dni

TAK

4

2

2

Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

21-020 Milejów,

ul. Bukowa 12

495 805,00 zł

31-12-2019

30 dni

TAK

4

2

3

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

19-300 Ełk,

ul. Sikorskiego 19c

693 371,50 zł

31-12-2019

30 dni

TAK

4

2

4

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

21-143 Abramów, Wielkie 90

545 063,75 zł

31-12-2019

30 dni

TAK

4

2

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2017 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1030
06 listopada 2017 13:37 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [informacje_publikowane_po_otwarciu_ofert__odbior_odpadow_komunalnych. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2017 13:36 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2017 13:35 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)