Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

RI.271.10.2017                                                            Jakubowice Murowane , dnia  18.08.2017 r.

                                                                                                                                                          

/Wykonawcy/

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

            Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin w związku z art. 92  ust.  1 pkt. 7   ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) – dalej ustawa, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dla zamówienia publicznego na roboty budowlane   o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro p.n.:

 

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

 

informuje, o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy.

 

Uzasadnienie:  W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

W związku z powyższym zamawiający  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy  unieważnia przedmiotowe postępowanie.( Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli : nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu…..)

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.08.2017
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2017 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 983
18 sierpnia 2017 08:32 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)