Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi

 Wólka, dnia 11-08-2017 r.

Numer sprawy: RI.271.6.2017.TM

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Emil Majewski

20-021 Lublin, ul. Solna 5/15

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny spośród ofert nieodrzuconych.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi

 

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x60%

+ (punkty za gwarancję)x40%

1

Emil Majewski

20-021 Lublin, ul. Solna 5/15

100

100

100

2

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53

60,39

100

76,23

3

AS-PRO Grażyna Sagan

21-002 Jastków, Marysin ul. Karminowa 3

-

-

-

 Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 sierpnia 2017 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 941
11 sierpnia 2017 13:29 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
11 sierpnia 2017 13:28 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty_strona_www__kanalizacja_etap_2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
11 sierpnia 2017 13:28 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)