Przetargi

Informacje publikowane po otwarciu ofert. Dotyczy: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy. 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 w m. Łuszczów Drugi.3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka. 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. TurkaRI.271.9.2017

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.). 

 

Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

 

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 225  000 euro p.n:

 


1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka.(część 1)

2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od km 14+997 do km 15+440 w m. Łuszczów Drugi gm. Wólka; na działkach nr: 164/20, 164/11, 164/13, 164/14, 165/1, 165/8, 165/15,165/16, 166/4, 166/3,168/15, 168/16, 168/13, 168/17, 168/18, 168/12, 168/22, 169, 170/2, 170/3, 171. Lublin (część 2)

3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 (część 3)

4.  Oświetlenie drogi gminnej 107376L zas. z lnn ŚWIDNICZEK 2 (część 4)

5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka gm. Wólka (część 5)

6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka gm. Wólka. (część 6)

 

Wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Dla części pierwszej:
65 925  zł.

Dla części drugiej: 93 925  zł.

Dla części trzeciej : 53 801,85  zł.

Dla części czwartej : 38 235  zł.

Dla części piątej: 52 812,74  zł.

Dla części szóstej: 115 925  zł.

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części pierwszej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Z.W.U.P. ,,ELROX’’ Roczon Jerzy , Ciechanki 73, 21-013 Puchaczów  

 59 367, 57 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

  92 290,87 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

3

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

 61 269,87 zł.

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

4

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

  64 479,86 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

5

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

 80 757,50 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

6

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski

 57 810 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

7

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

 66 420  zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

8

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

  70 267,96 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

9

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

 83 640 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

10

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

  60 639 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

11

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

  65 190 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części drugiej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

 110 739,67 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

  86 100 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

 86 220,34 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

4

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

 110 577 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

5

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski

 81 180 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

6

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

  83 640 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

7

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

 94 658,17 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

8

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

  115 620 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

9

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

  76 260 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

10

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

 86 100 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części trzeciej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Z.W.U.P. ,,ELROX’’ Roczon Jerzy , Ciechanki 73, 21-013 Puchaczów  

   72 381,82 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

 95 295,39 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

3

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

  102 090 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

4

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

  67 837,88 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

5

 

 

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

  81 057 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

6

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski

 81 795 zł

Wykonawca nie podał okresu gwarancji

30.11.2017

30 dni

7

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

  71 340 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

8

Usługi Instalacyjne i Remontowo – Budowlane R.Zgierski , Majdan Krasieninski 58 A, 21-025 Niemce

  127 920 zł

61 m-cy

30.11.2017

30 dni

9

 

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

 82 269,61 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

10

 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

 107 010 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

11

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

  57 195 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

12

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

  76 260 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części czwartej:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

 54 199,80 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

  79 950 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

  44 163,83 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

4

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

 49 200 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

5

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski

 33 825 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

6

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

 44 280 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

7

Usługi Instalacyjne i Remontowo – Budowlane R.Zgierski , Majdan Krasieninski 58 A, 21-025 Niemce

 70 110 zł

61 m-cy

30.11.2017

30 dni

8

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

 63 834,90 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

9

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

  70 110 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

10

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

  36 531 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

11

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

  46 740 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części piątej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Z.W.U.P. ,,ELROX’’ Roczon Jerzy , Ciechanki 73, 21-013 Puchaczów  

  84 282,02  zł.

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

 110 360,54 zł.

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

3

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

  98 400 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

4

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

  84 487,56 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

5

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

 83 640 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

6

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski

 84 870 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

7

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

 82 410 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

8

Usługi Instalacyjne i Remontowo – Budowlane R.Zgierski , Majdan Krasieninski 58 A, 21-025 Niemce

 148 830 zł

61 m-cy

30.11.2017

30 dni

9

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

 101 552,31 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

10

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

  132 225 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

11

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

  71 955 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

12

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

  93 480 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części szóstej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Firma Produkcyjno Handlowa i Usługowa IGBUD Izabela Jóźwiak , ul. Żywiecka 43, 20-870 Lublin

 153 165,27 zł.

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

2

P.P.H.U. Anmax Marek Włodnicki , ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce

 121 770 zł.

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

 109 141,54

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

4

ZBT  Wschód sp.zo.o. , ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin

  143 910 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

5

GELMAX Grzegorz Makosz , Kolonia Siedliszczki 5, 21-050 Piaski

 119 310 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

6

ELPIE sp.zo.o. , ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

 107 010 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

7

Usługi Instalacyjne i Remontowo – Budowlane R.Zgierski , Majdan Krasieninski 58 A, 21-025 Niemce

 166 050 zł

61 m-cy

30.11.2017

30 dni

8

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr.inż. Waldemar Zaniuk, Kalinówka 138 C, 21-040 Świdnik, Zakład: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

 138 457,05 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

9

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,ELEKTRO – LECH’’ Łukasz Grzegorz Misiejuk , ul. 1 Maja 18, 21-200 Parczew

  133 455 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

10

AWD MIEDZIOCHA SPÓŁKA JAWNA , Pliszczyn 140 A, 20-258 Lublin

  103 320 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

11

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTO’’

sp. zo.o., ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

122 754 zł

  60 m-cy

30.11.2017

30 dni

 

Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                                     

Zamawiający przypomina, że wykonawca jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.07.2017
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2017 18:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1258
25 lipca 2017 18:50 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Opublikowanie dokumentu.
25 lipca 2017 18:49 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 lipca 2017 18:46 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)