Przetargi

Informacja o unieważnieniu drugiej części postępowania RI.271.8.2017 tj. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 (część 2)

RI.271.8.2017                                                                                               Lublin , dnia  19.07.2017 r.

                                                                                                                                                          

/Wykonawcy/

 

Informacja o unieważnieniu część drugiej postępowania

 

            Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin na podstawie  art. 93  ust.  1 pkt. 4   ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) – dalej ustawa, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dla zamówienia publicznego na roboty budowlane   o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro p.n.:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia na działce nr ewid. 5/4 o długości 310,20 m. (część 1)

2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343
w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 (część 2)
3. Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi na odcinku od km rob. 0+005,92 do km rob.0+550,67 (część 3)

4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+599,12 (część 4)

5. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106096L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km rob. 0+012,30 do km rob. 0+163,84 oraz wykonania peronów autobusowych w m. Rudnik (część 5)

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km 7+482,85 do skrzyżowania z DP 2223L w m. Sobianowice (część 6)

 

informuje, o unieważnieniu części drugiej w/w postępowania ( Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43).

Uzasadnienie:  Dla części drugiej w/w postępowania cena zaoferowana zamawiającemu w ofercie  najkorzystniejszej  przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć dla tej części zamówienia  kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny zawartej w najkorzystniejszej ofercie.

W związku z powyższym zamawiający  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy  unieważnia część drugą przedmiotowego postępowania.( Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli : cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.)


 

                                                                                                       

                                                                                                                                                    

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2017
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2017 18:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 833
19 lipca 2017 18:43 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)