Przetargi

Informacje publikowane po otwarciu ofert. 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.). 

 

Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

 

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 225  000 euro p.n:

 

 

1. Modernizacja drogi gminnej  nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza)

2. Modernizacja  drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

 

Wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Dla części pierwszej:
Modernizacja drogi gminnej  nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00  wynosi: 205 630,35 .

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części pierwszej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 553 946,74 zł

  60 m-cy

30.09.2017

30 dni

2

Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik , Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp.zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

  666 119,82 zł

48 m-cy

30.09.2017

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

  596 947,20 zł

  60 m-cy

30.09.2017

30 dni

 

 

 

Wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Dla części drugiej: Modernizacja  drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 wynosi: 99 282,65 zł.

 

Oferty złożone w postępowaniu dla części drugiej;

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

504 998,64 zł

60 m-cy

30.09.2017

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

  451 416,40 zł

60 m-cy

30.09.2017

30 dni

 

 

Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2017
Dokument wytworzony przez: WÓJT GMINY WÓLKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2017 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pełnomocnik ds. zakupu energii
Ilość wyświetleń: 1050
19 lipca 2017 17:52 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 13:40 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 13:40 (Pełnomocnik ds. zakupu energii) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)