Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część druga zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF

 Wólka, dnia 10-07-2017 r.

Numer sprawy: RI.271.5.2017.TM

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaCzęść druga zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną  w ramach projektu Zielony LOF

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym części drugiej zamówienia  publicznego pod nazwą:

 „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną  w ramach projektu Zielony LOF

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Manevo Marek Łukowski

Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny spośród ofert nieodrzuconych.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Liczba ofert złożonych dla części drugiej zamówienia: 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla części drugiej zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium termin wykonania

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x60%

+ (punkty za termin wykonania)x40%

1

Manevo Marek Łukowski

Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

100

100

100

2

DROGMOST LUBELSKI Sp. z o.o.

ul. Wrotkowska 1b, 20-469 Lublin

-

-

-

 Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 608
10 lipca 2017 15:31 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
10 lipca 2017 15:30 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [inf_o_wyborze_oferty_strona_www_cz2_sciezka_zielony_lof.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 lipca 2017 15:28 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)