Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część pierwsza zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF

 Wólka, dnia 05-07-2017 r.

Numer sprawy: RI.271.5.2017.TM

 


 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaCzęść pierwsza zamówienia -  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym części pierwszej zamówienia  publicznego pod nazwą:

 „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Drogowiec Biuro Usług Projektowych Robert Puliński

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny spośród ofert nieodrzuconych.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Liczba ofert złożonych dla części pierwszej zamówienia: 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla części pierwszej zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium termin wykonania

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x60%

+ (punkty za termin wykonania)x40%

1

Drogowiec Biuro Usług Projektowych

Robert Puliński

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

100

100

100

2

Manevo Marek Łukowski

Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

-

-

-

3

DROGMOST LUBELSKI Sp. z o.o.

ul. Wrotkowska 1b, 20-469 Lublin

76,61

100

85,96

 

  

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2017 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 954
05 lipca 2017 12:08 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
05 lipca 2017 12:06 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [inf_o_wyborze_oferty_strona_www__cz1_mobliny_lof.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2017 12:05 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)