Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielon

Jakubowice Murowane, 21-06-2017r.

Numer sprawy: RI.271.5.2017.TM

 

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82
oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym
wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF

2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF.”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje.

Część pierwsza zamówieniaopracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82

oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230.000,00zł.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji i rękojmi

Termin płatności

1

Drogowiec Biuro Usług Projektowych Robert Puliński

Dys, ul. Lubelska 4,

21-003 Ciecierzyn

 268 140,00 zł

15-11-2017

5 lat

30 dni

2

Manevo Marek Łukowski

Ziółków 88,

21-077 Spiczyn

 166 100,00 zł

30-10-2017

5 lat

30 dni

3

DROGMOST LUBELSKI Sp. z o.o.

ul. Wrotkowska 1b,

20-469 Lublin

 350 000,00 zł

15-11-2017

5 lat

30 dni

 

 

 

 

Część druga zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną  w ramach projektu Zielony LOF.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200.000,00zł.

Informacje o złożonych ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji i rękojmi

Termin płatności

1

Manevo Marek Łukowski

Ziółków 88,

21-077 Spiczyn

        80 000,00 zł

30-10-2017

5 lat

30 dni

2

DROGMOST LUBELSKI Sp. z o.o.

ul. Wrotkowska 1b,

20-469 Lublin

        68 000,00 zł

15-11-2017

5 lat

30 dni

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2017 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 879
21 czerwca 2017 14:09 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [informacje_z_otwarcia_ofert__dokumentacja_lof.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 13:51 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
21 czerwca 2017 13:47 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)