Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi kraj

Jakubowice Murowane, 16-06-2017r.

RI.271.5.2017.TM

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF

2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
14-06-2017r. otrzymał drogą elektroniczną od wykonawcy zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„Czy dla zadania w miejscowości Turka i Łuszczów należy przewidzieć oświetlenie, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. u. z 2016 r., poz 124 ze zm./ jest wymagane?”.

Odpowiedź.

Należy przewidzieć rozwiązania, które są obowiązkowe z punktu widzenia prawa.

 

Pytanie nr 2.

„Prosimy o podanie wymagań (wysokość, rodzaj materiału, wejście po schodach/drabinie itd.) dotyczących wieży widokowej, o której mowa w zadaniu 2”

Odpowiedź.

Wieża widokowa o konstrukcji stalowej, zadaszona, podłoga tarasu widokowego na wysokości co najmniej 6m powyżej poziomu gruntu, taras widokowy mogący pomieścić jednocześnie co najmniej 10osób, wejście po schodach.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2017 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 886
16 czerwca 2017 09:36 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytanie_nr_1__dokumentacja_projektowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2017 09:32 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2017 09:30 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.