Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja ujęcia wody w Wólce

 Wólka, dnia 08-05-2017 r.

Numer sprawy: RI.271.4.2017.TM

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaModernizacja ujęcia wody w Wólce.

 

Cześć pierwsza zamówienia - roboty główne

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Modernizacja ujęcia wody w Wólce - cz.1(roboty główne)

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Emil Majewski

20-021 Lublin, ul. Solna 5/15

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Liczba ofert złożonych dla tej części zamówienia:  5.

W prowadzonym postępowaniu cz.1(roboty główne) złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny (C)

 

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi

(G)

Łączna liczba punktów

(C)x60%

+ (G)x40%

1

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o.

20-817 LUBLIN,

UL. STANISŁAWA NOWICKIEGO 8

79,95

100

87,97

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

INŻ. MICHALINA PATYNIAK

23-200 Kraśnik, ul. Podleska, nr 50

87,7

0

52,62

3

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH

"ELPIS" Sp. z o.o.

20-445 LUBLIN, ul.  ZEMBORZYCKA 55

82,35

100

89,41

4

Emil Majewski

20-021 Lublin, ul. Solna 5/15

100

100

100

5

PUH EDBAR EDMUND BARANIECKI

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska nr 36c

74,58

100

84,74

 

 

 

 

Cześć druga zamówienia - malowanie elewacji

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Modernizacja ujęcia wody w Wólce - cz.2 (malowanie elewacji)

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o.

20-817 Lublin, ul. Stanisława Nowickiego 8

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Liczba ofert złożonych dla tej części zamówienia: 4.

W prowadzonym postępowaniu cz.2 (malowanie elewacji) złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny (C)

 

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi

(G)

Łączna liczba punktów

(C)x60%

+ (G)x40%

1

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o.

20-817 LUBLIN,

UL. STANISŁAWA NOWICKIEGO 8

60

100

76

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

INŻ. MICHALINA PATYNIAK

23-200 Kraśnik, ul. Podleska, nr 50

100

0

60

4

Emil Majewski

20-021 Lublin, ul. Solna 5/15

48,78

100

69,26

5

PUH EDBAR EDMUND BARANIECKI

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska nr 36c

30,49

0

18,29

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2017 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 889
08 maja 2017 15:29 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
08 maja 2017 15:28 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [inf_o_wyborze_oferty_strona_www__ujecie_wody.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 maja 2017 15:25 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)